Løvøya

Berggrunnen på Løvøya er nefelinsyenitt, en dypbergart fra permtiden.

Nefelinsyenitt er på en måte ”siste rest” av den smelten larvikitten er dannet fra.

Når smelten størknet langsomt, fikk de enkelte mineralene tid til å danne store krystaller. Resultatet ble en grovkornet bergart med mange krystaller, en pegmatitt.

I Langesundsområdet finnes det mange nefelinsyenittiske pegmatitter, og det er typisk at disse inneholder sjeldne mineraler med uvanlig kjemisk sammensetning. Ett av disse mineralene er thoritt, som ble funnet på slutten av 1820-tallet nettopp i pegmatitten på Løvøya. Det var presten Hans Morten Thrane Esmark som fant et for ham ukjent mineral under en andejakt på Løvøya. Han sendte en prøve av mineralet til den berømte kjemikeren J.J.Berzelius i Sverige. Han påviste at det ikke bare var snakk om et nytt mineral, men et helt nytt grunnstoff!

Grunnstoffet fikk navnet thorium etter den norrøne guden Tor, og mineralet fikk altså navnet thoritt.
Thoritt var svært ettertraktet i en kort periode i 1890-åra. Da trengte man thoriumoksid til bruk i glødehetter i gasslamper. Den store jakten på thoritt har ført til at det ikke lenger finnes thoritt på forekomsten på Løvøya.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler