De siste millioner år

2,6 millioner år med istider. Og pattedyrene kommer for fult i denen perioden.

Landskapet i Lardal er preget av dalføret og elveløpet, med jordbruksområder og en godt definert grense mot skog og avrundete koller. Mange istider over 2.6 millioner år har skapt dette landskapet og bidratt sterkt til det gode jordsmonnet. Sporene etter den foreløpig siste istiden er mest synlige, naturligvis, kilometer med is og store vannmengder har fjernet mesteparten av eldre spor. Den siste store istiden startet for 117 000 år siden og var på sitt mektigste for 20 000 år siden. Klimaet endret seg, store isdekker smeltet tilbake, i rykk og napp. I vår geopark har vi markante spor etter en spesiell hendelse for rundt 12 000 år siden. Isen vokste og sto stille i flere hundre år – og skapte Jomfruland,
Mølen og Bøkeskogen.
De siste millionene år av jordas historie handler om pattedyrenes utvikling. Og de aller siste millionene – sånn omtrent de tre siste – er menneskehetens historie. Selv på en 90 meter lang tidslinje er det vanskelig å vise tiden fra våre første nordmenn. Vi regner eldste steinalder i Norge fra 12 000 år før nå. Dette utgjør bare omtrent 0,2 mm av en brostein!

En fjordarm strakte seg opp i Lågendalen etter at isen smeltet. Fjordbunnen er flott, dyrkbar jord i dag.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler