Organisasjon

Eierforhold

Gea Norvegica Geopark er et interkommunalt selskap som eies av de syv kommunene Bamble, Kragerø, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan, og Skien samt Telemark og Vestfold Fylkeskommune.

MÅL

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark skal:

  • Formidle om geologiske prosessers betydning for samfunnet.
  • Være et kompetansesenter for bærekraftig bruk av den geologiske naturarven
  • Tilrettelegge regionens geologiske attraksjoner
  • Synliggjøre regionens geologiske, historiske, kulturelle og økologiske kvaliteter
  • Bruke natur- og kulturarven til å styrke identitet og stolthet.

Geoparkens strategi 

Hva er vårt grunnlag for å være en UNESCO Global Geopark?

  • Dette området har et ekstremt stort geologisk mangfold både i norsk og internasjonal sammenheng.
  • Flere geologiske lokaliteter i geoparken er i Europeisk og internasjonal toppklasse.
  • Vi har levd av geologiske ressurser i denne regionen i minst 500 år. Særlig jernmalm/jernverkene har vært viktig i århundrer. Det var her Norge blei industrialisert (jernverksindustrien tidlig på 1600-tallet), det ble tidlig et industrielt tyngdepunkt i Norge og området er fremdeles et av landets viktigste industriklustere.
  • Det er lett å vise sammenhengen mellom variasjoner i det geologiske grunnlaget og viktige deler av vår samfunnsutvikling (bosetting, landbruk, kultur, industri).
  • Klare sammenhenger mellom geologisk mangfold og biologisk mangfold.

Representantskap

Representantskapet er selskapet øverste myndighet og består av 11 politisk valgte medlemmer, en fra hver kommune og to fra hver fylkeskommune.                  

Vestfold Fylkeskommune

Knut Anvik,  Representantskapets leder

FrP

Vestfold Fylkeskommune

Kjell Anders Lier

MDG

Telemark Fylkeskommune

Hans Edvard Askjer, Nestleder

KrF

Telemark Fylkeskommune

Jan Thorsen

SP

Larvik kommune

Rune Høiseth

AP

Porsgrunn kommune

Astrid Borchgrevink-Lund

AP

Bamble kommune

Hallgeir Kjeldal

AP

Kragerø kommune

Jone Blikra

AP

Skien kommune

Hedda Foss Five

AP

Siljan kommune

Kjell A. Sølverød

SP

Nome kommune

Knut Dahl

AP

             

Gea Norvegicas styre

Gea Norvegica Geopark IKS har et styre bestående av fem medlemmer og to varamedlemmer.

Medlemmer

 

Sigvald Oppebøen Hansen

Leder

Tove Lisbeth Vasvik

Nestleder

Trond Kaasa

 

Kari Lise Rørvik

 

Erling Kvadsheim

 

Varamedlemmer

 

Signy Gjærum

 

Jan Tanggård

 

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark

Geoparken er lokalisert i Vestfold og Telemark og omfatter kommunene Larvik i Vestfold og Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan og Nome i Telemark.

Se Geoparkkart

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler