Breksje

«Bølla» Breksje er 580 millioner år gammel. Breksjer kan ha svært ulik dannelseshistorie, men felles er at dette er bergarter sammensatt av biter med skarpe kanter i en mer finkornet grunnmasse.

Egentlig heter jeg Birger. Men så er det sånn at mange synes jeg er litt vel ivrig til å delta over alt! Men er det ikke fint å være med på mye da? Steinras, lavastrømmer, fjellkjeder som bygger seg opp – alt er jo gøy!. Jeg har gode bekjente i alle de tre hovedtypene av bergarter. Så familien Breksje kan være avsetningsbergart, være omvandlet fra noe annet eller være dannet i forbindelse med steinsmelte (magma). Typisk for meg, og det som gjøre at alle i familien Breksje har noen fellestrekk, er at jeg er sammensatt av litt kantete biter. Jeg kan noen ganger ligne på Kåre Konglomerat, men mens han er sammensatt av biter som er rundet og liksom litt avslipte, har mine biter skarpere kanter, og de kan se mer knuste ut.
Kanskje jeg var en del av et ras med skarpe steiner en gang? Og så ble raset presset hardt nok sammen til å bli en bergart? Eller, kanskje jeg var en strøm med smeltet stein som rev med meg steinbiter på min vei opp gjennom jordskorpa? Eller jeg ble knust mellom steinblokker mens de ble trykt mot hverandre. Og du forresten…det kan være at jeg er resultat av et meteorittkrasj også, altså! Jeg har noen slektninger som er sånn, oppe på Gardnos i Hallingdal.

FAKTA:

Breksjer kan ha svært ulik dannelseshistorie, men felles er at dette er bergarter sammensatt av biter med skarpe kanter i en mer finkornet grunnmasse. De kan dannes gjennom forsteining av ras og er sånn sett sedimentære. Tektoniske breksjer kan dannes i forbindelse med at bergarter knuses når det er store bevegelser i jordskorpa. I forbindelse med vulkanismen på Ulefoss for 580 millioner år siden (fensfeltet), viser noen av bergartene at smeltet stein har dratt med seg biter av bergartene smelten har trengt seg opp gjennom (sidebergarten), for eksempel i damtjernittene.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler