Valleråsen

Hva er en sandstein og hvordan dannes den?

Sandstein er en avsetningsbergart som består av sandkorn (med diameter 0,063-2 mm) som er bundet sammen av et bindemiddel, for eksempel kvarts, kalk eller leire. Sandstein dannes i to faser. 

  1. Sand transporteres av vann eller vind og avsettes i innsjøer, havet, elver eller på land (ørken). I sandlagene dannes ofte fine sorteringsmønstre, noe som kan fortelle oss om avsetningsmiljø og transportretning.
  2. Når sandlagene presses sammen pga. høyt trykk fra overliggende lag (for eksempel på havbunnen) blir sanden omgjort til sandstein. Det felles da ut mineraler i hulrommene mellom sandkornene som «limer» kornene sammen. Sandsteinen vi finner i Grenland er helt sammenkittet. I sandsteiner hvor hulrommene ikke er helt fylte, er det plass til for eksempel vann, olje eller gass. Slike sandsteiner er gode reservoarbergarter.

Geologisk lagring av CO2  – en naturgitt mulighet.

For at en bergart skal kunne lagre CO2 må den ha høy porøsitet og være lett gjennomtrengelig.
Det finnes tre typer lagringsplasser:

  1. Uttømte naturgass- eller oljefelter
  2. Saltvannsreservoarer (akviferer)
  3. Kullag

Den første typen er viktigst og mest utprøvd så langt.

Lagring av CO2 på norsk sokkel

I Norge vil CO2 lagringen skje i tømte naturgass- eller oljefelt og i saltvannsreservoarer på sokkelen. Fordelen med å bruke slike reservoarer er at de allerede har vist at de kan holde på gass og væsker i millioner av år. Bergartene i reservoarene består vanligvis av sandstein eller kalkstein. Over disse finner vi såkalte takbergarter, som er tette, ugjennomtrengelige lag, som består av f.eks. skifer eller leirstein.

Hva skjer når CO2 pumpes ned i et tidligere olje/gass-reservoar eller en akvifer?

Når oljen og gassen er hentet ut, fylles hulerommene (porene) mellom kornene i sandsteinen med saltvann. Komprimert CO2, dvs. CO2 i væskeform, pumpes så ned i reservoaret. Fordi komprimert CO2 er lettere enn vann, vil den stige opp og legge seg øverst i reservoaret like under takbergarten. Noe CO2 vil også løses i saltvannet og synke ned på bunnen av reservoaret, og noe CO2 vil reagere med mineralene i reservoaret og enten løse dem opp eller danne nye mineraler.

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Informasjonskapsler