Kornstørrelser i løsmasser

Kornstørrelsen er størrelsen på de små bitene jord består av. Kornstørrelser har mye å si for gjennomstrømming av vann og for livet i jorda, og kan forklare hvorfor vi finner forskjellig typer jord på forskjellige steder.

Fag: naturfag

Løsmasser fordeles etter kornstørrelse­­

På land forvitrer og eroderer fast fjell til løsmasser. Disse fraktes med elver til havet, der de avsettes og danner havbunn.

For at løsmasser skal kunne fraktes med vann, må vannet være i bevegelse. Når vannet ikke er i bevegelse, «slipper» vannet materialet, og det synker. Jo mer turbulent vannet er, jo større steinbiter kan det frakte. Store steiner krever stor bevegelse, kanskje en foss, mens leirpartikler kan bæres bare det er en bitteliten strømning i vannet.

Når en blanding av steinmasser med ulike kornstørrelser blir fraktet med vannet, vil derfor de største steinene falle til bunns først. På denne måten sorteres massene i ulike jordarter, og vi får en geografisk fordeling av disse ulike jordartene. De store steinene reiser kort med elvene, mens de små blir med langt ut på havbunnen til vannet har stilnet helt. Når vi finner leire på land, betyr det at vannstanden har vært høyere, for disse massene har blitt ansamlet i vann.

Fordelingen av løsmasser har igjen mye å si for fordelingen av naturtyper både på land og i vann. Noen planter og dyr er tilpasset et liv på grovkornet sandbunn, mens andre vokser eller graver seg ned i mudderflater dannet av leirpartikler.

Permeabilitet

Kornstørrelsen gir også løsmassene ulike egenskaper. Permeabilitet er jordas evne til å la væsker strømme gjennom, og den varierer med sammensetningen av «ingredienser» i jorda.

Permeabiliteten eller gjennomstrømmingsevnen i jorda bestemmes av størrelsen og formen på kornene (steinpartiklene), og blandingsforholdet mellom disse forskjellige kornene. Også andelen av organisk materiale og omrøring av jorda, spiller inn. Dette påvirkes av livet over og under jorda, noe som igjen bestemmes av temperatur og næringsinnhold i jorda. Der det er varmt og næringsrikt, trives planter og dyr, og mer dødt løv og planterester faller til bakken. Det er også flere nedbrytere (meitemark, sopp o.l.) og dermed mer omrøring. Du kan lese mer om livet i jorda og om ulike jordarter hos Skog og landskap.

Når vi dyrker jorda, er det fint om ikke alt vannet renner ned og vekk, for plantene skal ha vann. Vi vil at jorda skal «holde på» vannet. Men vi vil heller ikke at grønnsakene våre skal oversvømmes. Jord med middels permeabilitet er god dyrkingsjord. Denne har en blanding ulike kornstørrelser og inneholder organisk materiale.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler