Faglige artikler

Artiklene hører til oppgaver og aktiviteter som har spesielle temaer som er tidkrevende å finne fagstoff om, eller som har faginformasjon knyttet til en lokalitet.

I de kortere oppgavene oppgis faglig bakgrunnsinformasjon i oppgaveteksten. For oppgaver som er mer omfattende, men som har generelle temaer, oppgis relevante begreper og temaer, slik at fagstoffet kan hentes fra lærebøker.

Rombeporfyr består nesten bare av feltspatmineraler. Feltspat danner lyse krystaller (for det meste 1-3cm store) som ligger i en svært finkornet, mørkegrå til lysebrun masse, som også er feltspat. Merkelig nok fikk hele lavastrømmen samme type av de store krystallene, selv om den er 30 km lang, mens lavaen oppå, kunne ha en helt annen type krystaller. Slik finner vi en stor variasjon av rombeporfyrer gjennom serien av lavaer som ble bygd opp gjennom mer enn 100 store utbruddsperioder.

Kornstørrelsen er størrelsen på de små bitene jord består av. Kornstørrelser har mye å si for gjennomstrømming av vann og for livet i jorda, og kan forklare hvorfor vi finner forskjellig typer jord på forskjellige steder.

Fag: naturfag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler