GRØNT KORT

Gea Norvegica Geopark fikk grønt kort etter re-evaluering, og er fortsatt Skandinavias eneste Europeiske Geopark støttet av UNESCO

Gea Norvegica geopark ble i 2006 opptatt av det UNESCO støttede nettverket av europeiske geoparker (European Geoparks Network). Etter tre års drift skulle vår geopark evalueres, en kontroll som kreves for å vise at vi driver etter de prinsipper og avtaler vi har forpliktet oss til gjennom medlemskapet. 28-30 august hadde vi besøk fra Tyskland og Frankrike, og vi viste Jutta Weber og Guy Martini rundt i geoparken. Det er de halvårlige nettverkssamlinger der alle geoparkene møter som avgjør status, og etter sist helgs møte i Portugal kan Gea Norvegica geopark drive aktivitetene videre med et prikkfritt grønt kort og mye ære.
Vi vil samtidig takke alle som har bidratt til utvikling av geoparken og alle som stilte opp for oss under re-evalueringshelgen

For å være en European Geopark må en geopark i utgangspunktet ha en geologi som har betydning på europeisk nivå. Men i tillegg må man sette geologien i større sammenheng, med biologisk mangfold, med bosetting og samfunnsutvikling, med menneskers bruk av natur og ressurser, samarbeide med kulturliv og næringsliv, bidra til bærekraftig bruk av naturen og være engasjert i formidling og geoturisme. Altså et ganske vidt konsept, med svært mange muligheter. Mange europeiske geoparker er i utgangspunktet knyttet til naturparker og kan dra nytte av en allerede eksisterende infrastruktur. Gea Norvegica Geopark, gjennom sine åtte eierkommuner, dekker et mangslungent område, med flere byer, lang kystlinje, viktige jordbruksområder og store friluftsområder, og har startet opp nettopp som en geopark. Vi er underlagt kontrollrutiner gjennom vårt medlemskap i det europeiske nettverket av geoparker. Kontroller skal fortas hvert 4. år. (var tidligere hvert 3. år). Det er et stort arbeid som ligger bak kontrollene, det skal rapporteres gjennom to egen-evalueringsrapporter og innholdet i disse rapportene vurderes ved kontrollbesøk. Så blir evalueringsrapport sendt til de andre medlemmene i nettverket. Her blir saken behandlet på nettverksmøte, og man kan får gult kort (inneholder punkter som må forbedres i løpet av to år) eller grønt kort, hvis alt er etter reglene. Rødt kort kan gis dersom ikke pålegg om forbedringer er fulgt – da er man ikke lenger medlem i nettverket. Gea Norvegica oppnådde altså grønt kort på sin første runde med kontroll, og vi fikk svært gode tilbakemeldinger.

Geologien var ikke noe diskusjonspunkt for Gea Norvegica geopark i denne runden. Vi som bor her, bor på et område med geologi av interesse langt utenfor landegrensene. En del av de geologiske godbitene er allerede tilrettelagt, og flere blir det i årene som kommer. Men her er noen smakebiter fra programmet for evalueringsbesøket, og litt om hva det ble fokusert på. På de ulike lokalitetene ble vi møtt av folk knyttet til geopark og kommune/fylke. Den politiske støtten som ble vist gjennom dette (Både Fylkesmann i Telemark og Fylkesordfører i Telemark møtte delegasjonen i Skien, mens vi møtte rådmenn, ordførere, varaordførere og andre fra administrasjonene alle steder) var til uvurderlig hjelp, og ble en viktig del av hele besøket og etterfølgende vurdering.

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark

Geoparken er lokalisert i Vestfold og Telemark fylke og omfatter kommunene Larvik, Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan og Nome.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler