Faglige artikler

Artiklene hører til oppgaver og aktiviteter som har spesielle temaer som er tidkrevende å finne fagstoff om, eller som har faginformasjon knyttet til en lokalitet.

I de kortere oppgavene oppgis faglig bakgrunnsinformasjon i oppgaveteksten. For oppgaver som er mer omfattende, men som har generelle temaer, oppgis relevante begreper og temaer, slik at fagstoffet kan hentes fra lærebøker.

Rombeporfyr består nesten bare av feltspatmineraler. Feltspat danner lyse krystaller (for det meste 1-3cm store) som ligger i en svært finkornet, mørkegrå til lysebrun masse, som også er feltspat. Merkelig nok fikk hele lavastrømmen samme type av de store krystallene, selv om den er 30 km lang, mens lavaen oppå, kunne ha en helt annen type krystaller. Slik finner vi en stor variasjon av rombeporfyrer gjennom serien av lavaer som ble bygd opp gjennom mer enn 100 store utbruddsperioder.

Kornstørrelsen er størrelsen på de små bitene jord består av. Kornstørrelser har mye å si for gjennomstrømming av vann og for livet i jorda, og kan forklare hvorfor vi finner forskjellig typer jord på forskjellige steder.

Fag: naturfag

Om skole

Aktuelle kunnskapsmål i læreplanen er listet opp for hver av aktivitetene og oppgavene, og det angis hvilke trinn de passer for. Noen av oppgavene har lenker til artikler med bakgrunnsstoff. Disse er samlet under «Artikler og fakta». Både oppgavene og artiklene er merket med emneord.

Målet er å integrere så mange fag som mulig i hvert undervisningsopplegg. Vi fokuserer på geologi, historie, samfunnsfag og biologi.

Oppleggene skal gi rom for undring, resonnering og diskusjon. Vi fokuserer på utforskende arbeidsmåter og legger til rette for variasjon i læringsformer og undervisningssted. Dette tror vi gir flere elever muligheter til å delta i undervisningen, fordi ulike mennesker bruker ulike læringsstrategier. Læring i friluft og ved eksperimenter gir motivasjon og interesse for naturen.

Naturen som læringsarena

Utviklet med støtte fra UNESCO.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler