Om Geoparken

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark var Skandinavias første UNESCO Global Geopark

Geoparken ligger i Telemark og Vestfold fylker og innbefatter kommunene Bamble, Kragerø, Lardal, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien.

Visjon

”Geoparken skal spre kunnskap om vår geologiske naturarv og sammenhengene mellom geologiske prosesser og vår eksistens”.

MÅL

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark skal:

 • Formidle om geologiske prosessers betydning for samfunnet.
 • Være et kompetansesenter for bærekraftig bruk av den geologiske naturarven
 • Tilrettelegge regionens geologiske attraksjoner
 • Synliggjøre regionens geologiske, historiske, kulturelle og økologiske kvaliteter
 • Bruke natur- og kulturarven til å styrke identitet og stolthet.

Hva er vårt grunnlag for å være en UNESCO Global Geopark?

 • Dette området har et ekstremt stort geologisk mangfold både i norsk og internasjonal sammenheng.
 • Flere geologiske lokaliteter i geoparken er i Europeisk og internasjonal toppklasse.
 • Vi har levd av geologiske ressurser i denne regionen i minst 500 år. Særlig jernmalm/jernverkene har vært viktig i århundrer. Det var her Norge blei industrialisert (jernverksindustrien tidlig på 1600-tallet), det ble tidlig et industrielt tyngdepunkt i Norge og området er fremdeles et av landets viktigste industriklustere.
  Uttak av lokale geologiske ressurser er en viktig industriell og økonomisk faktor i området i dag (Norcem, Larvikittindustrien, Farris-produksjon, Bratsberg Tegl, Kragerø kvartsitt, diverse uttak av bygningsråstoffer som pukk og sand).
  I tillegg kommer industri som baserer seg på foredling av geologiske ressurser (Norsk Hydro, Yara, Petrokjemisk industri (Ineos), Eramet, Porsgrunn Porselen) fra andre deler av landet eller utlandet.
 • Det er lett å vise sammenhengen mellom variasjoner i det geologiske grunnlaget og viktige deler av vår samfunnsutvikling (bosetting, landbruk, kultur, industri).
 • Klare sammenhenger mellom geologisk mangfold og biologisk mangfold.

Hva betyr Gea Norvegicas logo?

Har du lurt på hva Gea Norvegicas logo står for? De fargerike feltene symboliserer et tverrsnitt gjennom geoparkens geologi.

I vest har vi grunnfjellet, noen av Norges eldste bergarter. Disse bergartene fra prekambrium er markert med rosa. I Nome finner vi restene av en gammel vulkan, fra sein prekambrium. Fen-vulkanen er vist med en grønn strek gjennom det rosa grunnfjellet. Den blå fargen symboliserer kalkstein og skifer som vi finner hovedsakelig i Bamble, Porsgrunn og Skien, kambrosilur-bergartene. Både grunnfjell og kambrosilur-bergarter er forskjøvet i forhold til hverandre akkurat langs Porsgrunn-Kristiansand forkastningen. Over den blå stripen ligger den gule, det er sandsteiner fra sein silur alder, slik som vi finner opp mot åsene øst for Skien og Porsgrunn. Over disse sandsteinene finner vi avsetninger fra sein karbon tid, vist med oransje farge.

Bortsett fra Fen-vulkanens bergarter representerer hele geoparkens vestlige geologi avsetningsbergarter eller bergarter som har blitt kraftig omvandlet. I øst, derimot, er geoparken preget av smeltebergarter. Det brune feltet skal være Oslofeltets basalter, de som vi finner i kollene særlig øst for Skien og i Siljan. Det store, røde feltet er Oslofeltets dypbergarter og lavabergarter som rombeporfyrer. Dypbergarter er smelter som en gang i perm tid størknet langt nede under jordas overflate, som syenitter og larvikitter. Svabergene i Larvik og mange av kollene oppover i Lardal er dannet av larvikitt.

I toppen av det røde feltet ses elveløpet i Lågendalføret. Lågendalen er en gammel ishavsfjord, og Lågen har meislet ut og omformet dette dalføret til slik det ser ut i dag, etter siste istid.

Grenland

For folk som bor i dette området er Grenland et kjent begrep. For andre kan det kanskje være forvirrende når Gea Norvegica består av to fylkeskommuner, åtte kommuner og i tillegg dukker både uttrykk som Grenland og Midt-Telemark opp. Grenland er et gammelt navn, det har sannsynligvis en sammenheng med grenene, en folkestamme som bebodde området i tidlige tider. Dagens bruk av navnet er knyttet til de fire geopark-kommunene Bamble, Porsgrunn, Skien og Siljan.

Eierforhold.

Gea Norvegica Geopark er eiert av Telemark og Vestfold fylkeskommuner (33,3 % hver), samt kommunene Bamble, Kragerø, Lardal, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien (33,3 % til sammen; i prosentfordeling etter folketall).

Vår adresse er:
Gea Norvegica Geopark
Porselensveien 6A
3920 Porsgrunn
Tlf 913 88 445

Kontakt oss på : post@geanor.no

Vår adresse er:

Gea Norvegica Geopark
Porselensvegen 6A
3920 Porsgrunn 

Gea Norvegica UNESCO Global Geopark

Geoparken er lokalisert i Vestfold og Telemark og omfatter kommunene Larvik og Lardal i Vestfold og Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan og Nome i Telemark.

Se Geoparkkart

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish - Love your self, its worth it

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.