Organisasjon

Eierforhold

Gea Norvegica Geopark er et interkommunalt selskap som eies av de åtte kommunene Bamble, Kragerø, Lardal, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan, og Skien samt Telemark og Vestfold Fylkeskommune.

Representantskap

Representantskapet er selskapet øverste myndighet og består av 12 politisk valgte medlemmer, en fra hver kommune og to fra hver fylkeskommune.

Telemark Fylkeskommune     Jan Thorsen                 (SP)  Representantskapets leder
Telemark Fylkeskommune     Torleif Vikre                 (FRP)
Vestfold Fylkeskommune      Hans Hilding Hønsvall     (KRF) 
Vestfold Fylkeskommune      Tove Lisbeth Vasvik       (AP)
Bamble kommune                Elin Thommesen            (H)
Kragerø kommune               Kåre Preben Heggland    (H)
Lardal kommune                 Liv Grinde                    (AP)
Larvik kommune                  Rune Høiseth               (AP)
Nome kommune                  Hans Jørgensen            (H)
Porsgrunn kommune            Christer Sørensen         (H)
Siljan Kommune                  Gunn Berit Holmelid       (AP)
Skien kommune                  Heidi Hamadi                (SV)

Gea Norvegicas styre

Gea Norvegica Geopark IKS har et styre bestående av fem medlemmer og to varamedlemmer.

Leder: Sigvald Oppebøen Hansen
Nestleder: Tove Lisbeth Vasvik
Medlem: Trond Kaasa
Medlem: Laila Lerum
Medlem: Erling Kvadsheim

Varamedlem: Britt Gursli Tobro
Varamedlem: Svein Eggen

Bookmark and ShareDeveloped by Aplia AS - Designed by onezero - Powered by eZ Publish