Geolokaliteter

Berggrunnskart

Forenklet geologisk berggrunnskart over geoparkområdet.

GEOPARKENS GEOLOGISKE HISTORIE

Naturens historiebok ligger utenfor stuedøren, og for å kunne lese og forstå historien er det nødvendig med litt bakgrunnskunnskap. Geoparkens geologi forteller en spennende historie som strekker seg over et tidsrom på 1500 millioner år.

I vest (rosa) finner vi de eldste bergartene, fra jordas urtid. Disse gamle bergartene er i hovedsak omdannet; tidligere var de sandsteiner, leirsteiner, granitter og vulkanske bergarter. Gjennom den lange perioden og mange bevegelser i jordskorpa er de blitt til gneiser, kvartsitter, amfibolitter og mye annet.

Det lille grønne området nord i alt det rosa er det helt spesielle Fensfeltet. Her fant det sted en særdeles særegen vulkansk aktivitet for 580 millioner år siden. Ut av Fenvulkanen strømmet smeltmasser som har størknet til vulkanske kalksteiner – en raritet i verdensklasse.

For over 500 millioner år siden ble landet vårt oversvømmet av vann. Havet som etter hvert dekket landet yrte av liv, og rester etter dette livet, samt sand og leire på den tidligere havbunnen er blitt til bergartene merket med blått og gult. De stripete fjellskjæringene som er så typiske for Grenlandsområde er fossilrike kalksteiner, sandsteiner og skifre fra perioden som kalles kambrosilur (i hovedsak fra ordovicium og silur, ca 490 til 420 millioner år siden).

For 300 millioner år siden var Geoparken sentrum for voldsomme geologiske krefter. Landskapet sprakk opp og det var stor vulkansk aktivitet og hyppige jordskjelv. De brune, røde og lilla områdene representerer alle ulike smeltebergarter som trengte oppover i jordskorpa på denne tiden. Resultatet ble det verdenskjente Oslo-feltet, med sjeldne bergarter som rombeporfyr og larvikitt og mange spesielle mineraler.

Heldigvis for oss stoppet oppsprekkingen her opp. Geoparken gikk inn i en roligere tid, og vi kjenner ikke til dramatiske hendelser før de store istidene begynte. I de siste 2,6 millionene år har landet vårt vært dekket av is mange ganger. Denne isen har slitt og formet landet vårt, lagt igjen sand, grus og kampesteiner og bidratt til utviklingen av jordsmonnet. Mange steder over hele geoparken finner vi spor etter isen, som rullesteinene på Mølen og på Jomfruland, svabergene langs hele kysten, jettegryter og sandtak på Eidanger og Geiteryggen.

Les mer om geologien her

Det levende landskapet.

Geologien er en forutsetning for det biologiske mangfoldet. Berggrunn og løsmasser er sammen med klima hovedingrediensene i dannelsen av jordsmonnet. Noen bergarter forvitrer lett og andre er harde. Noen bergarter er næringsfattige og andre er næringsrike. Dette er viktige forutsetninger for jordsmonn.

2007 sommer 074

Jordsmonn, topografi og klima er en av de viktigste forutsetningene for vegetasjon, og like mye som disse faktorene varierer så varierer også vegetasjonen. Dette skaper igjen liv til insekter, fugler, pattedyr, amfibier samt mikroorganismer av ulike slag. På samme måte skaper geologien forutsetninger for livet i vannet og i havene også. Hele dette samspillet mellom ulike livsformer er naturens underverk. Dette samspillet kalles økologi.

DSCF0032

 

Denne forståelsen hjelper oss i å handle til det beste for naturen i et langsiktig perspektiv.
Økt kunnskap om naturen gir økt respekt og forståelse, og er derfor en av de viktigste bidragene til en god forvaltning av naturen. Med økt respekt og forståelse; god tur!

Bookmark and ShareDeveloped by Aplia AS - Designed by onezero - Powered by eZ Publish